.
conservation and restauration studio

conservering en restauratie van
aardewerk · steengoed · porselein
glas · gebrandschilderd glas · emaille

Algemene voorwaarden

De hieronder genoemde termen zijn van toepassing op al het werk dat gedaan wordt door Het Blauwe Paard Restauratie Atelier.

Klik voor de volledige tekst.

Afspraken

Opdrachtgevers zijn altijd welkom op het atelier om mogelijke opdrachten te bespreken. U kunt van tevoren bellen voor een afspraak, of contact opnemen per email.

close
Offertes

Offertes kunnen pas gemaakt worden nadat het object zorgvuldig is onderzocht. Vanwege de complexe aard van het werk kunnen er gedurende de restauratie onvoorziene problemen optreden. Mocht dit gebeuren en zou het betekenen dat dit de kosten van de restauratie met meer dan 10% zou doen stijgen dan zullen wij contact opnemen met de opdrachtgever en wachten met het verder restaureren van het object tot daarvoor toestemming is gegeven.

De opdrachtgever heeft het recht om na betaling van het tot dan toe gedane werk het object op te komen halen.

Om deze reden kunnen offertes alleen gezien worden als indicatie.

Omdat het belang van het object voorop staat is het niet mogelijk om de afgesproken datum waarop de restauratie voltooid zal zijn te garanderen.

Helaas is het niet mogelijk een offerte of schatting via de telefoon te geven. Voor offertes van grote projecten kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Offertes zijn voor 6 maanden geldig.

close
Betaling

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening het open staande bedrag voldoet tenzij van de te voren anders is overeengekomen. Objecten kunnen pas worden afgehaald als de betaling is voldaan of als er betaald wordt bij ontvangst van het object. Als een rekening niet binnen 14 dagen na de datum op de desbetreffende rekening is gestort zal er een rente van 2% per maand over het openstaande bedrag extra worden berekenend.

close
Verzekering

Vanwege de aard van het werk van de restaurator is het helaas niet mogelijk voor restauratoren om de objecten die zij restaureren te verzekeren. De opdrachtgever is daarom zelf verantwoordelijk voor alle schade aan of verlies van hun objecten ten tijde van vervoer van, naar en tijdens het verblijf in het atelier. Hoewel er uiteraard uiterst voorzichtig wordt omgegaan met de objecten, worden de opdrachtgevers toch geadviseerd om hun objecten te verzekeren.

close
Ophalen en bezorgen

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van zijn object van en naar het atelier.

close
Copyright

We behouden het auteursrecht van alle rapporten en foto's die we maken van objecten.

close
Professioneel Lidmaatschap

Daniela Stojkovic is lid van ICON - Insitute of Conservation in the United Kingdom en RN - Restauratoren Nederland. Alle leden hebben een ethische code voor deze beroepsgroep ondertekend. Alle leden zijn verplicht te handelen in het beste belang van het object.

close

Kilk hier voor de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden zoals opgestelt door RN.voor de volledige tekst van de Algemene Voorwaarden zoals opgestelt door RN.Atelier Werk Restaurator Opdrachtgevers
Algemeen Keramiek Glas Aanverwante materialen